Disclaimer

Disclaimer


Door het gebruik van dit platform stemt u in met de disclaimer, privacyverklaring en algemene voorwaarden van Second Luxury B.V.

De inhoud van deze site is met zorg en naar beste weten samengesteld en Second Luxury B.V. spant zich ervoor in om de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Echter, ondanks deze zorg kan het zijn dat de inhoud van deze website niet geheel juist is.

Second Luxury B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van onvolkomenheden of onjuistheden in de inhoud van deze site of het niet beschikbaar zijn van de site. Second Luxury B.V. staat niet in voor de juistheid van de informatie op sites van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, ontstaan door de inhoud van sites van derden waarnaar door middel van hyperlinks wordt verwezen of van sites van derden die verwijzen naar deze site.

Alle rechten zijn voorbehouden aan Second Luxury B.V., waaronder het recht om toegang tot deze website te ontzeggen en van bepaalde diensten of producten gebruik te maken. In aansluiting hierop kan Second Luxury B.V. de toegang en het gebruik van deze website monitoren.

De inhoud van deze website is beschermd met auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Kopiëren van deze website of delen ervan is enkel toegestaan met de expliciete schriftelijke toestemming van Second Luxury B.V.